Školní rok 2021/2022

Naleznete zde rozpis školního roku 2020/2021 pro semestrální kurzy: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky.

Jednotlivá čtvrtletí:

12 dvouhodinových lekcí (12x120minut) za jedno čtvrtletí 

I. čtvrtletí: 21.9. - 17.12.2021  

II. čtvrtletí: 3.1. - 31.3.2022

III. čtvrtletí: 1.4. - 27.6.2022

  

Pololetí:

18 dvouhodinových lekcí (18x120minut) za jedno pololetí 

I. pololetí: 21.9.2021 - 18.2. 2022 

II. pololetí: 21.2.2022 - 27.6. 2022

Celý rok:

36 dvouhodinových lekcí (36x120minut) za celý rok: 21.9.2021 – 27.6.2022

 

Prázdniny, svátky ve školním roce 2021/2022:

v době prázdnin, státních svátků se kurzy nekonají. Dodržujeme stejný harmonogram prázdnin a svátků jako školy v plzeňském kraji. Počet hodin (lekcí) je stejný pro každé čtvrtletí nebo pololetí začátek a konec je vždy upraven tak, aby počet hodin odpovídal a předem je počítáno s prázdninami a státními svátky. Konkrétní rozpis svátků a prázdnin vždy na aktuální období naleznete zde:

 

28.9.2021 Den české státnosti

28.10.2021 Den vzniku českoslov. státu

27. - 29.10.2021 podzimní prázdniny

17.11.2021 Den boje za svobodu

23.12.2021 - 2.1.2022 Vánoční prázdniny

4.2.2022 pololetní prázdniny

7.2. - 13.2.2022 jarní prázdniny

14. - 15.4.2022 Velikonoční prázdniny

18.4.2022 Velikonoční pondělí

1.5.2021 Svátek práce

8.5.2021 Den vítězství

 

Účastníci by se před absolvováním kurzu měli důkladně seznámit s pravidly a podmínkami na našich kurzech.