Školní rok 2020/2021

Naleznete zde rozpis školního roku 2020/2021 pro semestrální kurzy: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky.

Jednotlivá čtvrtletí:

12 dvouhodinových lekcí (12x120minut) za jedno čtvrtletí 

I. čtvrtletí: 21.9. - 18.12.2020  

II. čtvrtletí: 4.1. - 31.3.2021

III. čtvrtletí: 6.4. - 28.6.2021

  

Pololetí:

18 dvouhodinových lekcí (18x120minut) za jedno pololetí 

I. pololetí: 21.9.2020 - 12.2. 2021 

II. pololetí: 15.2. - 28.6. 2021

Celý rok:

36 dvouhodinových lekcí (36x120minut) za celý rok: 21.9.2020 – 28.6.2021

 

Prázdniny, svátky ve školním roce 2020/2021:

v době prázdnin, státních svátků se kurzy nekonají. Dodržujeme stejný harmonogram prázdnin a svátků jako školy v plzeňském kraji. Počet hodin (lekcí) je stejný pro každé čtvrtletí nebo pololetí začátek a konec je vždy upraven tak, aby počet hodin odpovídal a předem je počítáno s prázdninami a státními svátky. Konkrétní rozpis svátků a prázdnin vždy na aktuální období naleznete zde:

 

28.9.2020 Den české státnosti

28.10.2020 Den vzniku českoslov. státu

29.-30.10.2020 podzimní prázdniny

17.11.2020 Den boje za svobodu

23.12.2020 - 3.1.2021 Vánoční prázdniny

29.1.2021 pololetní prázdniny

8.3.-14.3.2021 jarní prázdniny

1.4.-2.4.2021 Velikonoční prázdniny

5.4.2021 Velikonoční pondělí

1.5.2021 Svátek práce

8.5.2021 Den vítězství

 

Účastníci by se před absolvováním kurzu měli důkladně seznámit s pravidly a podmínkami na našich kurzech.