Školní rok 2019/2020

Naleznete zde rozpis školního roku 2019/2020 pro semestrální kurzy: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky.

Jednotlivá čtvrtletí:

12 dvouhodinových lekcí (12x120minut) za jedno čtvrtletí 

I. čtvrtletí: 23.9. - 18.12.2019  

II. čtvrtletí: 3.1. - 3.4.2020

III. čtvrtletí: 6.4. - 29.6.2020

  

Pololetí:

18 dvouhodinových lekcí (18x120minut) za jedno pololetí 

I. pololetí: 23.9.2019 - 14.2. 2020 

II. pololetí: 17.2. - 29.6. 2020

Celý rok:

36 dvouhodinových lekcí (36x120minut) za celý rok: 23.9.2019 – 29.6.2020

 

Prázdniny, svátky ve školním roce 2019/2020:

v době prázdnin, státních svátků se kurzy nekonají. Dodržujeme stejný harmonogram prázdnin a svátků jako školy v plzeňském kraji. Počet hodin (lekcí) je stejný pro každé čtvrtletí nebo pololetí začátek a konec je vždy upraven tak, aby počet hodin odpovídal a předem je počítáno s prázdninami a státními svátky. Konkrétní rozpis svátků a prázdnin vždy na aktuální období naleznete zde:

 

28.9.2019 Den české státnosti

28.10.2019 Den vzniku českoslov. státu

29.-30.10.2019 podzimní prázdniny

17.11.2019 Den boje za svobodu

23.12.2019 - 2.1.2020 Vánoční prázdniny

31.1.2020 pololetní prázdniny

2.3.-8.3.2020 jarní prázdniny

9.4.-10.4.2020 Velikonoční prázdniny

13.4.2020 Velikonoční pondělí

1.5.2020 Svátek práce

8.5.2020 Den vítězství

 

Účastníci by se před absolvováním kurzu měli důkladně seznámit s pravidly a podmínkami na našich kurzech.